Ikon för Rikstermbanken

tremänningsregemente

svensk term: tremänningsregemente
förklaring:

Regementen som uppsattes i början av 1700-talet för att sköta landets försvar på hemmaplan. Tre rotar gick samman om att sätta upp en soldat.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011