Ikon för Rikstermbanken

tornister

svensk term: tornister [ni’] 
definition:

proviantväska som bars på ryggen

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011