Ikon för Rikstermbanken

tillträdessyn

svensk term: tillträdessyn
definition:

syn av boställe eller soldattorp när ny befattningshavare tillträdde

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011