Ikon för Rikstermbanken

syn

svensk term: syn
definition:

besiktning av soldattorpet

anmärkning:

Kunde hållas när soldaten så önskade. Skulle hållas vart tredje år.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011