Ikon för Rikstermbanken

sventjänare

svensk term: sventjänare
definition:

person som gör krigstjänst i husbondens ställe

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011