Ikon för Rikstermbanken

subalternofficer

svensk term: subalternofficer
förklaring:

Gemensam benämning för fänrikar och löjtnanter.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011