Ikon för Rikstermbanken

standar

svensk term: standar
definition:

förbandstecken vid kavalleriet och husarregementen

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011