Ikon för Rikstermbanken

stamhemman

svensk term: stamhemman
definition:

det hemman som var ansvarig för roten/rusthållet, ofta den största gården i roten

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011