Ikon för Rikstermbanken

stabsofficer

svensk term: stabsofficer
förklaring:

Officersperson.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011