Ikon för Rikstermbanken

ständiga knekthållet

svensk term: ständiga knekthållet
förklaring:

Den organisation av armén som Karl XI införde genom indelningsverket.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011