Ikon för Rikstermbanken

spel i nummer

svensk term: spel i nummer
förklaring:

Från sent 1800-tal, extra rote utöver tidigare.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011