Ikon för Rikstermbanken

soldatrote

svensk term: soldatrote
definition:

det hemman som ansvarade för att utrusta och hålla en soldat

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011