Ikon för Rikstermbanken

sold

svensk term: sold
förklaring:

Officerslön.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011