Ikon för Rikstermbanken

slitningsersättning

svensk term: slitningsersättning
definition:

ersättning som utgick när soldaten använde egna kläder under tjänstgöringen

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011