Ikon för Rikstermbanken

slitningsersättning (2)

svensk term: slitningsersättning (2)
definition:

ersättning som utgick när soldaten använde egna kläder under tjänstgöringen

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011