Ikon för Rikstermbanken

slitningsersättning (1)

svensk term: slitningsersättning (1)
definition:

ersättning till rote/rusthåll för uniformspersedlar som slitits vid längre kommenderingar

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011