Ikon för Rikstermbanken

släpkläder

svensk term: släpkläder
definition:

vardagskläder som användes vid mindre högtidliga tillfällen

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011