Ikon för Rikstermbanken

sergeant

svensk term: sergeant
förklaring:

Underofficersgrad.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011