Ikon för Rikstermbanken

sekundlöjtnant

svensk term: sekundlöjtnant
förklaring:

Subalterngrad vid flottan mellan åren 1824–1866.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011