Ikon för Rikstermbanken

sekundchef

svensk term: sekundchef
förklaring:

Andre chef, underchef, den som innehade överstebeställning vid ett livregemente.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011