Ikon för Rikstermbanken

schabrak

svensk term: schabrak
förklaring:

Sadeltäcke.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011