Ikon för Rikstermbanken

sadelmakare

svensk term: sadelmakare
förklaring:

Hantverkare som tillhörde rytteriets stab.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011