Ikon för Rikstermbanken

sabeltaska

svensk term: sabeltaska
definition:

väska med styvt ornamenterat lock

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011