Ikon för Rikstermbanken

sabel

svensk term: sabel
definition:

blankvapen med en klinga av en längd på 90 cm

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011