Ikon för Rikstermbanken

rusttjänst

svensk term: rusttjänst
definition:

krigstjänst till häst mot skattebefrielse för jordegendom

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011