Ikon för Rikstermbanken

rustmästare

svensk term: rustmästare
förklaring:

Underofficer vid infanteriförband.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011