Ikon för Rikstermbanken

rusthållare

svensk term: rusthållare
definition:

person som är huvudansvarig för en soldats hållande

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011