Ikon för Rikstermbanken

roteringskarl

svensk term: roteringskarl
förklaring:

Förekommer i början av 1800-talet som benämning på extrautskrivna soldater.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011