Ikon för Rikstermbanken

rotekista

svensk term: rotekista
definition:

kista som förvarades hos rotehållaren vari soldaten hade sin utrustning

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011