Ikon för Rikstermbanken

rote (3)

svenska termer: rote (3)
rusthållsvakansavgift
definition:

avgift som betalades av rotens bönder istället för att tillsätta soldat

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011