Ikon för Rikstermbanken

rote

svenska termer: rote
rusthållskontrakt
definition:

avtal som tecknats mellan kronan och allmogen om uppsättande av soldat i utbyte mot befrielse från utskrivning till krigstjänst

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011