Ikon för Rikstermbanken

rote (2)

svenska termer: rote (2)
rusthållskontrakt
definition:

avtal som tecknats mellan kronan och allmogen om uppsättande av soldat i utbyte mot befrielse från utskrivning till krigstjänst

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011