Ikon för Rikstermbanken

remontera

svensk term: remontera
definition:

utrusta med häst

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011