Ikon för Rikstermbanken

regementsväbel

svensk term: regementsväbel
definition:

underofficer vid regementsstaben som hade att övervaka ordningen vid regementet och verkställa utdömda straff

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011