Ikon för Rikstermbanken

regementskvartermästare

svensk term: regementskvartermästare
definition:

officer som i regel hade kaptens grad och var regementets stabschef, administrativa chef

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011