Ikon för Rikstermbanken

ränsel

svensk term: ränsel
förklaring:

Ryggsäck.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011