Ikon för Rikstermbanken

putssticka

svensk term: putssticka
definition:

trästycke att trä under knappen vid putsning

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011