Ikon för Rikstermbanken

profoss

svensk term: profoss
definition:

person som höll ordning vid kompaniet eller regementet och verkställde utdömda straff

anmärkning:

Profossen hade boställe och ingick i kompani eller regementsstaben.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011