Ikon för Rikstermbanken

premiärlöjtnant

svensk term: premiärlöjtnant
förklaring:

Officersgrad, motsvarar nuvarande löjtnants grad.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011