Ikon för Rikstermbanken

portopé

svensk term: portopé
definition:

handrem till sabel eller värja

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011