Ikon för Rikstermbanken

pistolsmed

svensk term: pistolsmed
förklaring:

Hantverkare som ingick i regementets stab. Från 1833 innehade pistolsmeden boställe.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011