Ikon för Rikstermbanken

pik

svensk term: pik
definition:

långt stångvapen med järnspets

anmärkning:

Kunde vara upp till 6 meter långt.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011