Ikon för Rikstermbanken

mundering

svensk term: mundering
definition:

soldatens klädesutrustning

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011