Ikon för Rikstermbanken

militieboställe

svenska termer: militieboställe
boställe
definition:

Kronan tillhörande jordegendom som används som bostad och lön åt befäl

anmärkning:

Ofta benämnt som boställe.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011