Ikon för Rikstermbanken

militärområde

svenska termer: militärområde
MILO
förklaring:

Militärterritoriell indelning. Militärområdet leds av militärbefälhavare (MB). Från 1966 hade militärbefälhavaren hela ansvaret för den samlade operativa ledningen av alla stridskrafter inom respektive militärområde. Den 1 juli 2000 ersattes militärområdena med en militärdistriktindelning som lades ner 2005.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011