Ikon för Rikstermbanken

militärdistrikt

svensk term: militärdistrikt
förklaring:

En fredsmässig indelning för arméns förband införd 1833. Ett antal ändringar skedde under mitten och senare delen av 1800-talet. Ersattes 1893 av benämningen arméfördelning. Återinfördes 2000-07-01 när militärområdena lades ner.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011