Ikon för Rikstermbanken

mattornister

svensk term: mattornister
definition:

tygväska i vilken proviant medfördes

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011