Ikon för Rikstermbanken

markegångstaxa

svensk term: markegångstaxa
definition:

penningvärde på varor och tjänster

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011