Ikon för Rikstermbanken

marche forcée

svensk term: marche forcée
definition:

marsch som genomförs i snabb takt

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011