Ikon för Rikstermbanken

marche

svensk term: marche
definition:

trupp som går till fots

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011