Ikon för Rikstermbanken

manskap

svensk term: manskap
förklaring:

Gemensam benämning för menig soldat och underbefäl.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011