Ikon för Rikstermbanken

luntlås

svensk term: luntlås
förklaring:

Avfyring av handeldvapnet sker med hjälp av glödande lunta som förs mot antändningskrutet på fängpannan.

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011